Hierdie is die tweede vraestel van graad 11 wetenskap en bestaan uit die volgende modules en afdelings:

Chemiese Verandering (47%)

  • 11FW2.1 (Stoigiometrie)
  • 11FW2.2 (Bindingsenergie)
  • 11FW2.3 (Redoksreaksies)
  • 11FW2.4 (Suur-basis reaksies)

Materie & Materiale (40%)