Hierdie is die eerste vraestel van graad 11 wetenskap en bestaan uit die volgende modules en afdelings:

Meganika (45%)

  • 11FW1.1 (Inleiding tot meganika)
  •  11FW1.2 (Newton se ewewig somme)                                                                                                  
  • 11FW1.3 (Newton se NIE- ewewig somme)                                                                                        
  • 11FW1.4 (Newton se wette)

Golwe, klank & lig (22%)

Elektrisiteit (33%)