Graad 11 wiskunde volgens die CAPS sillabus

Vraestel 1 bestaan uit: Algebra & Vergelykings (30%), Getalpatrone (17%), Finansies (10%), Funksies (30%) & Waarskynlikheid (13%)

Vraestel 2 bestaan uit: Trigonometrie (33%), Statistiek (13%), Euklidiese Meetkunde (33%) & Analitiese Meetkunde en meting (20%)